About

บริษัท แร็พเตอร์ คอมเมิร์ช ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 เป็นการขยายธุกิจต่อจากบริษัท แร็พเตอร์ และเพื่อเป็นการรองรับการซื้อขายออนไลน์ของผู้คนในปัจจุบัน รวมถึงในอนาคตที่มีแนวโน้มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยทางบริษัท แร็พเตอร์ คอมเมิร์ช ได้สร้างระบบ อี คอมเมิร์ช ที่สมบรูณ์แบบ และสามารถทำการซื้อขายกับทางบริษัทของเราได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว ซึ่งทางบริษัทของเราจะนำเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลก มารวบรวมไว้เพื่อให้เป็นตัวเลือกในการซื้อสินค้ากับทางบริษัทของเรา และในอนาคตเราจะทำการเปิดให้พ่อค้า แม่ค้าที่มีผลิตภัณฑ์ อยากที่จะนำมาขายก็สามารถนำมาลงเว็บไซต์กับเรา และทำการขายเพื่อสร้างยอดขาย และผลกำไรไปด้วยกันกับเรา


 

Company Information

Company Tax ID: 0105560134871
Address: Raptor Commerce Co.,Ltd
18/15 The Terrace soi Ramindra Road THE RAENG Sub-district, BANG KHEN District
Country:  Thailand
Email: [email protected]
Sales:  +66915522290 +6638152830
Support:  +66860090374